Liên hệ

Bánh Lọc Huế Bà Vân

Cửa hàng bánh lọc Huế Bà Vân

  • Địa chỉ tại Huế: 106B Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Lộc, Thành Phố Huế
  • Địa chỉ tại Đà Nẵng: 142/8 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Đà Nẵng, 550000
  • Điện thoại: 0394.429.259
  • Email: banhlochuebavan@gmail.com
  • Website: banhlochuebavan.com

Bản đồ cửa hàng Bánh Lọc Huế Bà Vân chi nhánh Huế

Bản đồ cửa hàng Bánh Lọc Huế Bà Vân chi nhánh Đà Nẵng